Questions? 021 661 47 47

Juniors Pre-School

Pre-School -- Children from 5-6 years

Predškolski uzrast u Ekskaliburu podrazumeva uzrast od 5 do 6 godina. Maksimalan broj dece u grupi je 8. Časovi traju 60 minuta i održavaju se u kasnim popodnevnim terminima, dva puta nedeljno.

U ovom uzrastu sa decom radimo na usvajanju, pre svega, jezika neophodnog za komunikaciju u učionici. Tokom godine učimo primerene za predškolski uzrast (boje, brojevi, igračke, hrana, školski pribor, delovi tela, životinje). Prepoznajemo slova alfabeta i razvijamo sitnu motoriku.

  • Vaše dete će uz puno slika, recitacija, pesama, “umetničkih" projekata, raznih drugih aktivnosti koje stimulišu komunikaciju, i biće motivisano da nauči strukture neophodne za komunikaciju sa nastavnikom i svojim drugarima. Svaka aktivnost imaće jasan cilj, komunikacija.
  • Učićemo brojeve, boje, oblike, a iako se kod dece ovog uzrasta ne insistira na pisanju, umeće da prepoznaju slova alfabeta.
  • Vaše dete će razumeti uputstva i kako da ih kreativno koriste.
  • Vaše dete će imati priliku da koristi TPR (Total Physical Response) aktivnosti. Ova tehnika je, pored toga što je intenzivna vežba slušanja, idealna za naše mališane u raznima fazama učenja, kada njihove verbalne sposobnosti još nisu razvijene.

If you Have Any Questions Call Us On 021 661 47 47